Loading
Fala uderzeniowa

Fala uderzeniowa to nie wszystko!

Lekarz zalecił Ci falę uderzeniową i chcesz dowiedzieć się czemu służy ten zabieg? Spieszymy z informacją. Pokrótce przedstawimy Ci czym jest fala uderzeniowa, kiedy i jak długo się ją stosuje oraz w jaki sposób zmaksymalizować jej efekt.

Z teoretycznego punktu widzenia, fala uderzeniowa to fala
mechaniczna
generowana przez odpowiednie urządzenie, którego aplikator przykładamy na bolesną okolicę.
Zewnątrz ustrojową falę uderzeniową (ang. extracorporeal shock
wave, ESWT) można podzielić na zogniskowaną (ang. focus shock wave, FSWT) oraz radialną (ang. radial shock wave, RSWT). Tę drugą wykorzystujemy w naszym Ośrodku za pomocą aparatu Gymna Shockmaster 500. Tego typu urządzenie pozwala na wygenerowanie fali przez zderzenie pocisku z transmiterem przez co dochodzi do gwałtownej zmiany ciśnienia w tkance.

Jak działa fala uderzeniowa?


Fala penetruje do tkanki na głębokość nawet 6cm i powoduje szereg procesów przyspieszających regenerację, m.in. zwiększenie ilości naczyń krwionośnych, czy namnażanie się komórek odpowiadających za budowę naszych tkanek (tenocyty, fibroblasty oraz kolagen). Dodatkowo, dochodzi w tkance do zjawiska kawitacji, czyli wytwarzania i nagłego znikania pęcherzyków powietrza, co prowadzi do gwałtownych zmian ciśnienia w tkance a w konsekwencji do niszczenia dowolnego materiału (np. złogów wapnia).

Prościej mówiąc, możemy z sukcesem zastosować ten rodzaj terapii w celu zmniejszenia bólu, zwiększenia przepływu krwi w niedokrwionych tkankach, zmiękczania zwapnionych tkanek, leczenia zwłóknień tkanek i usuwania zrostów, łagodzenia pourazowej sztywności stawów, poprawiając w ten sposób sprawność fizyczną i wydajność w aktywności sportowej.
Efekty uboczne po zastosowaniu zabiegu są dosyć rzadkie i
niegroźne. Należą do nich ból okolicy pozabiegowej oraz zaczerwienienia i powierzchowne krwiaki.

Jak długo trwa terapia falą uderzeniową?

Zazwyczaj stosuje się 5 zabiegów trwających 5-10 minut, w odstępach tygodniowych między sesjami.

ZATWIERDZONE WSKAZANIA

Przewlekłe tendinopatie:

✔ Zwapniająca tendinopatia barku;

✔ Epikondylopatia boczna łokcia (łokieć tenisisty);

✔ Zespół bólowy krętarza większego;

✔ Tendinopatia rzepki;

✔ Tendinopatia ścięgna Achillesa;

✔ Zapalenie powięzi podeszwowej z ostrogą piętową lub bez.

Patologie kości:

✔ Opóźnione gojenie kości;

✔ Brak zrostu kości (stawy rzekome);

✔ Złamania stresowe;

✔ Jałowa martwica kości bez uszkodzeń stawowych;

✔ Rozwarstwienie kości i chrząstek bez uszkodzeń stawowych.

. Patologie skóry:

✔ Opóźnione gojenie/niegojące się rany;

✔ Wrzody skórne;

✔ Rany oparzeniowe nieobwodowe;

✔ Cellulit.

PRZECIWSKAZANIA

Przeciwwskazania do fali uderzeniowej, o których należy bezwzględnie pamiętać to:

✔ ciąża;

✔ choroba nowotworowa;

✔ ostry stan zapalny;

✔ ostry stan pourazowy;

✔ stan gorączkowy;

✔ zaburzenia krzepliwości krwi;

✔ zakrzepica;

✔ choroby neurologiczne;

✔ polineuropatie;

✔ terapia sterydami w przeciągu ostatnich 6 tygodni;

✔ rozrusznik serca, protezy cementowe, implanty, protezy ceramiczne (w miejscu wykonania zabiegu);

✔ zaawansowana osteoporoza;

✔ chrząstka wzrostowa u dzieci.

Gabinet rehabilitacji, fala uderzeniowa

FALA TO NIE WSZYSTKO

Pamiętać należy, że żaden zabieg stosowany bez odpowiedniej diagnostyki nie da gwarancji 100% sukcesu. Problemy pojawiające się w Twoim narządzie ruchu wynikają z wielu czynników, o czym jako fizjoterapeuci doskonale wiemy. Gdy już trafisz do nas z zaleceniem
wykonania fali uderzeniowej, zaproponujemy Ci wizytę diagnostyczną, która pozwoli w szczegółowym wywiadzie i badaniu funkcjonalnym stwierdzić nieprawidłowości w Twoim układzie mięśniowo-szkieletowym.
Zaproponujemy indywidualną terapię, której istotnym elementem, oprócz terapii manualnej, będą stanowić ćwiczenia. Będzie to dotyczyło przede wszystkim pacjentów z tendinopatiami. Badania naukowe w tym przypadku wskazują na dużo lepsze efekty terapeutyczne w przypadku łączenia fali uderzeniowej z ćwiczeniami.

Burton I. Combined extracorporeal shockwave therapy and exercise for the treatment of tendinopathy: A
narrative review. Sports Med Health Sci. 2021 Nov 11;4(1):8-17. doi: 10.1016/j.smhs.2021.11.002. PMID:
35782779; PMCID: PMC9219268.

Autorka tekstu: mgr Justyna Zawada

Scroll to Top