Suche igłowanie – igłoterapia


Igłoterapia sucha jest uzupełniającą metodą terapii polegającą na użyciu sterylnych jednorazowych igieł do akupunktury w celu leczenia bólu i dysfunkcji w obrębie narządu ruchu. Nie jest to jednak jedna z odmian akupunktury pomimo użycia do zabiegu tego samego rodzaju igieł. Metoda ta bazuje na założeniu, że w przypadku ostrzykiwania bolesnych okolic, to nie podawana substancja warunkuje efekt terapeutyczny, a sam fakt nakłucia napiętego pasma w okolicy mięśniowo-powięziowego punktu spustowego.

Wśród najbardziej popularnych technik w ramach igłoterapii wyróżnia się model terapii punktów spustowych i stymulację śródmięśniową, traktowane jako igłoterapię głęboką oraz model powierzchownej igłoterapii suchej. Kluczowym elementem terapii jest zlokalizowanie przez fizjoterapeutę w drodze palpacji: punktów spustowych, aby nakłucie, które zostanie wykonane, było jak najbardziej celowane i precyzyjne. Po nakłuciu terapeuta wykonuje kontrolowane ruchy igłą.

W czasie terapii dochodzi do pewnych naturalnych reakcji ze strony organizmu pacjenta:


  • uczucie ukłucia podczas przechodzenia igły przez skórę,
  • miejscowa odpowiedź drżeniowa,
  • charakterystyczne skurcze mięśniowe,
  • przejściowe wywołanie i odtworzenie znanego wzorca bólu, co daje dużą wartość diagnostyczną.

Na każdym etapie zabiegu pacjent ma możliwość przerwania terapii. Po zastosowaniu igłoterapii suchej mogą pojawić się niewielkie krwiaki oraz dolegliwości o charakterze „zakwasów”, co nie stanowi powikłania terapii. Dzięki zabiegom możemy uzyskać efekt mechaniczny: destrukcję dysfunkcyjnych płytek motorycznych oraz efekt sensytywny: zauważalny spadek stężenia substancji bólowych w obrębie napiętego pasma mięśniowego, co przekłada się na zniesienie bólu oraz napięcia.

Przeciwskazania do terapii:

  • ostre infekcje ogólnoustrojowe,
  • zaburzenia krzepliwości i rozrzedzenie krwi,
  • zaburzenia czucia,
  • ciąża,
  • alergie na materiały stosowane podczas igłoterapii suchej,
  • brak zgody pacjenta na zabieg oraz duży strach przed zastosowaniem igłoterapii.

Przeciwwskazania względne:

  • obrzęk limfatyczny oraz stan po usunięciu węzłów chłonnych,
  • podwyższone ryzyko infekcji (immunosupresja, cukrzyca),
  • choroby zakaźne.

Terapeuta nie powinien wykonywać zabiegu igłoterapii w obrębie i w okolicy poniżej wymienionych miejsc: guzy, krwiaki, protezy, implanty, rozrusznik serca.

Umów wizytę.

Zadzwonimy, by ustalić dogodny termin.

    Scroll to Top