Loading

Testy FMS


Ocena funkcjonalna FMS (Functional Movement Screen) jest badaniem składającym się z 7 poszczególnych zadań ruchowych, które oceniają podstawowe wzorce motoryczne. Zawodnik  każdorazowo oceniany jest w 4-stopniowej skali, (0-3 punktów). Maksymalna całościowa ocena, jaką można uzyskać to 21 punktów. Jak podają liczne doniesienia naukowe, wynik poniżej 14 punktów oznacza wysokie ryzyko wystąpienia kontuzji, a tym samym wyłączenie zawodnika z procesu treningowego. Test FMS ma ściśle określone standardy, co czyni go bardzo rzetelnym i obiektywnym badaniem. Ocena testem FMS, może być wykonywana już u zawodników od 6 roku życia. Wczesne zbadanie kompensacji, może wpłynąć tylko pozytywnie na motorykę dziecka. Zaburzenia postawy lub występujące kompensacje, oceniane w poszczególnych zadaniach ruchowych, wpływają nieprawidłowo na motorykę zawodnika.

Wykonywane testy


1) Test głębokiego przysiadu – ocenia mobilność oraz stabilność wszystkich stawów kończyn dolnych oraz górnych.

2) Test przejścia przez płotek – ocenia stabilność kończyny postawnej oraz mobilność stawu biodrowego kończyny wykonującej ruch przejścia przez płotek. Wzorzec ten, głównie przydatny jest do oceny startów wykonywanych w linii prostej.

3) Test przysiadu w wykroku – ocenia w dużej mierze stabilność tułowia. Wzorzec ten przekłada się na ocenę zatrzymań na boisku.

4) Mobilność stawów ramiennych – ocenia aktywną rotację wewnętrzną i zewnętrzną stawów ramiennych. Wzorzec sprawdzany obustronnie.

5) Test aktywnego uniesienia wyprostowanej kończyny dolnej (ASLR) – ocenia głównie gibkość mięśni grupy kulszowo-goleniowych.

6) Test Pompki – ocenia siłę kończyn górnych, ale przede wszystkim stabilizację tułowia z obręczą miedniczną, a także zdolność do transportu energii przez tułów do kończyn.

7) Test stabilności rotacyjnej – sprawdza głównie zdolności koordynacyjne zawodnika

Umów wizytę.

Zadzwonimy, by ustalić dogodny termin.

    Scroll to Top