Loading

Ocena motoryczna


Jesteś sportowcem? Sport to Twoje życie? A może trenujesz amatorsko lub rekreacyjnie? Niezależnie od tego na jakim poziomie sportowym jesteś, cały proces treningowy powinien być tak zaplanowany, aby maksymalizacja wyników sportowych szła w parze z minimalizacją ryzyka urazów, odpowiednią regeneracją oraz wczesnym wykrywaniem i leczeniem kontuzji. Dlatego też kompleksową opiekę nad sportowcem rozpoczynamy od oceny motorycznej.

Motoryczność jest to całokształt czynności ruchowych człowieka, inaczej – sfera ruchowej aktywności, na którą składa się wiele zdolności takich jak szybkość, siła, wytrzymałość, koordynacja.  W celu dokładnego jej zbadania możemy posłużyć się wieloma testami. W aspekcie zdrowotnym i profilaktyki kontuzji najważniejsze są badania nacelowane na prawidłowe wzorce ruchowe oraz symetrię ruchów. W swojej ofercie mamy cztery warianty oceny motorycznej: PODSTAWOWY, ROZSZERZONY, PREMIUM oraz OCENA TRANSFEROWA.

Kolejnym rodzajem oceny jest OCENA MOTORYCZNA po 6 mies. od REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO – ACL.

PODSTAWOWA OCENA MOTORYCZNA


Jesteś sportowcem lub dopiero chcesz rozpocząć przygodę z ruchem ? Oceń swoją sprawność, aby wiedzieć od czego zacząć, jak ułożyć swój trening.

W skład podstawowej oceny motorycznej wchodzą następujące elementy:

 1. Wywiad i badanie fizykalne.
 2. Ocena kontroli sensomotorycznej na niestabilnym podłożu. Platforma TecnoBody.
 3. Ocena symetrii obciążania na stabilnym podłożu. Platforma Gamma.
 4. Ocena funkcjonalna FMS.
 5. Testy MCS.
 6. Jeżeli istnieje do tego wskazanie – artrometria.

Dodatkowo, dalsza część wizyty ma charakter terapeutyczny, celem przekazania Pacjentowi w sposób praktyczny zaleceń motorycznych na podstawie uzyskanych wyników testów i badania.

ROZSZERZONA OCENA MOTORYCZNA


Jeśli uprawiasz sport zawodowo lub amatorsko oraz rekreacyjnie niezwykle istotne jest, aby maksymalizacja wyników sportowych ściśle wiązała się z minimalizacją urazów oraz odpowiednią regeneracją. Przede wszystkim rozpocznij od oceny motorycznej!

Rozszerzona ocena motoryczna zawiera wszystkie elementy podstawowej oceny motorycznej, które uzupełnione zostają o biomechaniczną ocenę izolowanej siły mięśniowej w warunkach izokinetycznych. W badaniu tym wykorzystujemy nowoczesny systemem diagnostyczny HUMAC NORM.

 1. Wywiad i badanie fizykalne.
 2. Ocena kontroli sensomotorycznej na niestabilnym podłożu. Platforma TecnoBody.
 3. Ocena symetrii obciążania na stabilnym podłożu. Platforma Gamma.
 4. Ocena funkcjonalna FMS.
 5. Testy MCS.
 6. Biomechaniczna ocena izolowanej siły mięśniowej w warunkach izokinetycznych.
 7. Artrometria – ocena stabilności przedniej stawu kolanowego.
 8. Raport.

OCENA MOTORYCZNA PREMIUM


Na ocenę składają się wszystkie elementy rozszerzonej oceny motorycznej uzupełnione o elektromiograficzne badanie kończyn dolnych (EMG).

W badaniu tym wykorzystujemy specjalne spodenki wyposażone w system elektrod, dzięki którym do komputera przesyłane są informacje na temat pobudliwości/aktywności poszczególnych jednostek mięśniowych. Badanie to jest nieinwazyjne, powtarzalne i pozwala na obiektywną ocenę. Dzięki temu badaniu jesteśmy w stanie ocenić jak poszczególne grupy mięśniowe aktywują się w danym zadaniu ruchowym.  Pozwala to nam zidentyfikować osłabione jednostki mięśniowe, znaleźć słabe ogniwa układu ruchu i wdrożyć odpowiednie postępowanie terapeutyczne mające na celu przywrócenie odpowiedniego balansu mięśniowego.

W skład podstawowej oceny motorycznej wchodzą następujące elementy:

 1. Wywiad i badanie fizykalne.
 2. Ocena kontroli sensomotorycznej na niestabilnym podłożu. Platforma TecnoBody
 3. Ocena symetrii obciążania na stabilnym podłożu. Platforma Gamma.
 4. Ocena funkcjonalna FMS.
 5. Testy MCS.
 6. Biomechaniczna ocena izolowanej siły mięśniowej w warunkach izokinetycznych.
 7. Artrometria – ocena stabilności przedniej stawu kolanowego.
 8. Testy wytrzymałości mięśniowej.
 9. Hop testy – testy skoczności.
 10. Badanie elektromiograficzne kończyn dolnych.
 11. Raport Izokinetyka/ EMG

OCENA TRANSFEROWA


Ta forma oceny dedykowana jest sportowcom, głównie piłkarzom, którzy potrzebują kompleksowej oceny wraz ze skróconym raportem opisowym w dniu przeprowadzenia badania.

Ocena ta zawiera wszystkie elementy wersji  PREMIUM oraz testy, które pomogą precyzyjnie określić, jak poszczególne grupy mięśniowe aktywują się w danym zadaniu ruchowym, charakterystycznym w treningu piłkarskim. Ponadto dopasowujemy testy do indywidualnych potrzeb lub różnych dyscyplin sportowych. Dodatkowo, w dniu wykonania testów – fizjoterapeuta przeprowadzający badanie, przekaże w formie opisowej, skróconą wersję raportu. Całościowy raport zostanie dostarczony najpóźniej 7 dni od wykonania oceny.

 1. Wywiad i badanie fizykalne.
 2. Ocena kontroli sensomotorycznej na niestabilnym podłożu. Platforma TecnoBody
 3. Ocena symetrii obciążania na stabilnym podłożu. Platforma Gamma.
 4. Ocena funkcjonalna FMS.
 5. Testy MCS.
 6. Biomechaniczna ocena izolowanej siły mięśniowej w warunkach izokinetycznych.
 7. Artrometria – ocena stabilności przedniej stawu kolanowego.
 8. Testy wytrzymałości mięśniowej.
 9. Hop testy – testy skoczności.
 10. Badanie elektromiograficzne kończyn dolnych.
 11. Raport Izokinetyka / EMG.

OCENA MOTORYCZNA PO REKONSTRUKCJI ACL (po 6 mies.)


Prawidłowo zaplanowana i prowadzona rehabilitacja pooperacyjna powinna jednocześnie stanowić profilaktykę kolejnych urazów. Musisz pamiętać, że możliwość powrotu do poziomu aktywności fizycznej sprzed urazu nie jest warunkowana czasem, który minął od wykonania zabiegu. Decyzja ta powinna być podejmowana na podstawie aktualnego stanu funkcjonalnego, który możemy badać za pomocą szeregu testów motorycznych. Ocena funkcjonalna jest podstawą określenia Twoich ewentualnych deficytów ruchowych, zaplanowania dalszego postępowania oraz umożliwia dopuszczenie do aktywności ruchowej.

 1. Wywiad i badanie fizykalne.
 2. Ocena kontroli sensomotorycznej na niestabilnym podłożu. Platforma TecnoBody
 3. Ocena symetrii obciążania na stabilnym podłożu. Platforma Gamma.
 4. Ocena równowagi (Y-balance test)
 5. Testy MCS.
 6. Biomechaniczna ocena izolowanej siły mięśniowej w warunkach izokinetycznych.
 7. Artrometria – ocena stabilności przedniej stawu kolanowego.
 8. Testy wytrzymałości mięśniowej.
 9. Hop testy – testy skoczności.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O TESTACH NA NASZYM BLOGU.


Umów wizytę.

Zadzwonimy, by ustalić dogodny termin.

  Scroll to Top