Loading

Ocena kontroli sensorycznej na niestabilnym podłożu


W tym badaniu wykorzystujemy Systemem Prokin firmy Tecnobody. Oceniana jest wówczas równowaga, propriocepcja (czucie głębokie), a także kontrola nerwowo-mięśniowa układu ruchu. Jest to dynamiczny test, który pozwala obiektywnie określić zdolność pacjenta do utrzymania stabilnej postawy na ruchomej powierzchni.

Zadaniem badanego jest utrzymanie pionowej pozycji stojąc jednonóż na ruchomej platformie.  Czas trwania próby wynosi 60 sekund, po kolei dla prawej i lewej kończyny dolnej. Platforma posiada nieskończoną liczbę stopni swobody, co oznacza, że może poruszyć się w każdym kierunku. Próby wykonywane są z otwartymi oczami, a badany musi utrzymać jak najbardziej stabilną postawę, tak by platforma jak najmniej się poruszała.

Na podstawie tego testu uzyskujemy następujące wyniki:

  • ogólny indeks stabilności (OIS);
  • wskaźnik stabilności odchylenia w płaszczyźnie strzałkowej (APIS) – wychylenia przednio-tylne;
  • wskaźnik stabilności odchylenia w płaszczyźnie czołowej (MLIS) – wychylenia boczne prawo-lewo;
  • dane porównawcze dla kończyny dolnej prawej i lewej.

Umów wizytę.

Zadzwonimy, by ustalić dogodny termin.

    Scroll to Top