Fizjoterapeuci

Zamknij

mgr PAWEŁ JASIŃSKI

Numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty: 33952

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – kierunek fizjoterapia. Student podyplomowych studiów przygotowania pedagogicznego na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Konferencja Football Medicine Strategies Return To Play, Londyn, 2016
 • Motor Ability In Sports Theoretical Assumptions and Practical Implications Kraków 23-25 September 2015, AWF Kraków
 • Sonofeedback – USG dla fizjoterapeutów, Sutherland Medical Center, Warszawa
 • Elite Performance Institute Phese II Strength and Conditioning Course
 • Elite Performance Institute Phase I Strength and Conditioning Course
 • Elite Performance Institute National Certificate in Strength and Conditioning Course
 • Terapia Manualna EIII, EM, KIII, KIV, KM,
 • Staż Korona Kielce, Październik 2015
 • Psychologia dla Fizjoterapeutów, Moduł I, Galen Rehabilitacja, Bieruń
 • Diagnoza i leczenie dysfunkcji narządu ruchu w koncepcie osteopatycznym, Galen Rehabilitacja, Bieruń
 • Konferencja: Najnowsze trendy i metody w procesie przygotowania motorycznego, Warszawa 2014
 • Kształtowanie motoryczne w ujęciu funkcjonalnym, Fizjofit, Gliwice 2014
 • Konferencja Leczenie i Profilaktyka urazów w zespołowych grach sportowych, Warszawa 2014
 • Kurs „Terapia Manualna według standardów IFOMT MT I” (Międzynarodowa Federacja Terapeutów Ortopedycznych i Manualnych)– w trakcie (ukończone moduły: EB, EII, KI, KII )
 • Szkolenie “Przygotowanie Motoryczne w Tenisie” (2014)
 • Konferencja „Przygotowanie Sprawnościowe w zespołowych grach sportowych” (2013)
 • Międzynarodowa Konferencja Sportowa, Aktualne Metody i Trendy w Treningu Przygotowania Motorycznego (2012)
 • Konferencja naukowo- dydaktyczna „ Neurodynamika wg Michaela Shacklocka – możliwości zastosowania i efekty terapii” (2012)
 • Kurs Proprioceptive Neuromuscular Facilitation PNF 1 i 2 [IPNFA] (2012)
 • Kurs Kinesiology-Taping [K-Active Association] (2011)
 • Kurs instruktora dyscypliny sportu: Piłka Nożna [AWF Katowice] (2010)
 • Kurs w zakresie masażu klasycznego, leczniczego i sportowego (2009)
 • Konferencja Sport Klinika (2017)
 • Ukończenie studiów podyplomowych – przygotowanie pedagogiczne na AWF Katowice (2013)
 • Konferencja terapeutów manualnych NOMPT PL pracujących według standardów IFOMPT (2017)
 • IV Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy (2018)
 • Rehabilitative ultrasound imaging-anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoteraputy (2019)