Loading

Mentoring zdrowia


Lekarz Joanna Czopek-Majewska jest lekarzem, akupunkturzystą i coachem.

Jako coach medyczny, wspiera w trudnym czasie choroby i rekonwalescencji. Szczególną uwagę zwraca na indywidualne podejście do pacjenta, starając się poznać nie tylko chorobę, ale przede wszystkim człowieka. 

Czym jest mentoring zdrowia?


Mentoring zdrowia to proces zmiany stylu życia, służący osiąganiu celów związanych ze zdrowiem i dobrostanem. Mentoring zdrowia dostarcza wiedzy i narzędzi z zakresu medycyny stylu życia, koncentrując się na kształtowaniu codziennych nawyków, w celu zapobiegania chorobom lub poprawy aktualnej sytuacji zdrowotnej, stanowiąc istotny czynnik wspierający proces leczenia.

Zmiana stylu życia jest procesem długofalowym, podczas którego lekarz prowadzi, motywuje i wspiera pacjenta nie tylko poprzez dostarczenie wiedzy, ale również poprzez ustalenie celów zdrowotnych i dostarczenie – w oparciu o dowody naukowe – metod i narzędzi pomocnych w budowaniu odpowiednich nawyków zdrowotnych.

Zmiana zachowań zdrowotnych koncentruje się w sześciu głównych obszarach: odżywianie, aktywność fizyczna, używki, stres, sen i relacje społeczne. Kluczem naszego dobrostanu są prawidłowe zachowania we wszystkich tych obszarach oraz świadomość, jak one wzajemnie na siebie oddziałują. W dbaniu o swoje zdrowie należy uwzględnić zarówno strategie, które wspierają ciało, jak i pielęgnują sferę emocjonalną. 

CENNIK TELEFON: 32 493 31 44

Umów wizytę.

Zadzwonimy, by ustalić dogodny termin.

    Scroll to Top