Loading

Hop testy – testy skoczności


Testy skoczności w ocenie motorycznej pozwalają na ocenę siły mięśniowej, kontroli nerwowo-mięśniowej, stabilności kończyny oraz zdolności do tolerowania obciążeń w warunkach dynamicznych. Do wykonania testów konieczna jest linia z podziałką, dzięki której będzie można ocenić długość poszczególnych skoków. 

Przed przystąpieniem do pełnej wersji testów, Pacjent proszony jest o wykonanie próbnych skoków w dal oraz w górę rozpoczynając od kończyny dolnej nieoperowanej. Dopiero po wstępnej weryfikacji, przystępujemy do prawidłowych testów skoczności, które zawierają kombinację różnych skoków jednonóż. Każdy test powtarzany jest trzykrotnie. Podczas testu każdorazowo oceniamy odległość mierzoną w centymetrach, równowagę, jakość wykonanego ruchu, a także pozycję końcową.

Prawidłowo różnica pomiędzy prawą i lewą kończyną dolną w każdym z badanych testów nie może być większa niż 10%.

Umów wizytę.

Zadzwonimy, by ustalić dogodny termin.

    Scroll to Top