Loading

EMG


W badaniu elektromiograficznym kończyn dolnych (EMG) wykorzystujemy specjalne spodenki wyposażone w system elektrod, dzięki którym do komputera bezprzewodowo przesyłane są informacje na temat pobudliwości/aktywności poszczególnych jednostek mięśniowych. Badanie to jest nieinwazyjne, powtarzalne i pozwala na obiektywną ocenę.

Dzięki temu badaniu jesteśmy w stanie ocenić, jak poszczególne grupy mięśniowe aktywują się w danym zadaniu ruchowym. Pozwala to nam zidentyfikować osłabione jednostki mięśniowe, znaleźć słabe ogniwa układu ruchu i wdrożyć odpowiednie postępowanie terapeutyczne mające na celu przywrócenie odpowiedniego balansu mięśniowego.

Opis badania


Badanie elektromiograficzne kończyn dolnych (EMG) polega na pomiarze aktywacji mięśnia czworogłowego uda, dwugłowego uda oraz mięśni pośladkowych podczas kilku z wybranych prób, w zależności od potrzeb. Wśród tych prób wyróżniamy: chód, przysiad, wyskok, wykrok, bieg, wyprost prawego/lewego stawu biodrowego w leżeniu na brzuchu. Każdorazowo ocenie podlegają wszystkie wymieniowe grupy mięśniowe. Dzięki temu badaniu możemy określić aktywność poszczególnych jednostek mięśniowych, porównać aktywność tych samych mięśni w prawej i lewej kończynie dolnej, ocenić balans mięśniowy i znaleźć deficyty w aktywności badanych mięśni. Przed rozpoczęciem każdej próby Pacjent jest informowany i może się przygotować. Każde zadanie ruchowe powtarzane jest 5-krotnie. Chód oraz bieg dobierane są indywidualnie pod kątem każdego Pacjenta.

Scroll to Top