Loading

Pomiar siły w warunkach izokinetycznych


Podczas oceny motorycznej w badaniu tym, wykorzystujemy nowoczesny systemem diagnostyczny HUMAC NORM. Podczas badania oceniane są pojedyncze zespoły mięśniowe aktywowane w warunkach pracy koncentrycznej (skracania mięśnia), przy obciążeniu izokinetycznym (stałym) w warunkach klinicznych. W teście tym, obiektywnie możemy określić istniejące deficyty w sile eksplozywnej badanych grup mięśniowych. Mianem siły eksplozywnej określa się maksymalną wygenerowaną siłę, w jak najkrótszym czasie. Stanowi to fundament do bezpiecznego uprawiania sportu. Znaczny deficyt pomiędzy poszczególnymi grupami mięśniowymi może wskazywać na słabą kontrolę nerwowo-mięśniową badanej kończyny. Stanowisko systemu HUMAC NORM połączone jest z komputerem, który służy do sterowania pracą maszyny, przetwarzania i gromadzenia danych pomiarowych.

Opis wykonywanego badania

Fizjoterapeuta ustawia pacjenta i badaną kończynę dolną w odpowiedniej pozycji. Następnie zadaniem badanego jest wykonywanie naprzemiennych ruchów zginania i prostowania stawu kolanowego w pozycji siedzącej, początkowo dla jednej, a następnie dla drugiej kończyny dolnej. Zasada działania systemu HUMAC NORM  polega na tym, że urządzenie zapewnia stałą, wcześniej zadaną, prędkość ruchu w całym zakresie pomiarowym. Pacjent poddawany jest trzem próbom. W pierwszej próbie prędkość ta wynosi 60˚/sec., w drugiej 120˚/sec., zaś w trzeciej 180˚/sec. W pierwszej i drugiej próbie Pacjent wykonuje po 5 powtórzeń ruchu zgięcia i wyprostu w stawie kolanowym, a w trzeciej wykonuje 15 powtórzeń. Przed każdą próbą Pacjent wykonuje 1 próbne powtórzenie, po którym następuje 10-cio sekundowa przerwa, podczas której pacjent może przygotować się do badania. Wszystkie próby wykonywane są z oczami otwartymi.

Umów wizytę.

Zadzwonimy, by ustalić dogodny termin.

    Scroll to Top