Loading

Badanie elektromiograficzne (EMG) kończyn dolnych


Podczas oceny motorycznej w tym badaniu wykorzystujemy specjalne spodenki wyposażone w system elektrod, dzięki którym do komputera przesyłane są informacje na temat pobudliwości/aktywności poszczególnych jednostek mięśniowych. Badanie to jest nieinwazyjne, powtarzalne i pozwala na obiektywną ocenę. Dzięki temu badaniu jesteśmy w stanie ocenić jak poszczególne grupy mięśniowe aktywują się w danym zadaniu ruchowym.  Pozwala to nam zidentyfikować osłabione jednostki mięśniowe, znaleźć słabe ogniwa układu ruchu i wdrożyć odpowiednie postępowanie terapeutyczne mające na celu przywrócenie odpowiedniego balansu mięśniowego.

Opis wykonywanego badania


Badanie to polega na pomiarze aktywacji mięśnia czworogłowego uda, dwugłowego uda oraz mięśni pośladkowych podczas kilku z wybranych prób, w zależności od potrzeb. Wśród tych prób wyróżniamy: chód, przysiad, wyskok, wykrok, bieg, wyprost prawego/lewego biodra w leżeniu na brzuchu. Każdorazowo ocenie podlegają wszystkie wymieniowe grupy mięśniowe. Dzięki temu badaniu możemy określić aktywność poszczególnych jednostek mięśniowych, porównać aktywność tych samych mięśni w prawej
i lewej kończynie dolnej, ocenić balans mięśniowy i znaleźć deficyty w aktywności badanych mięśni. Przed rozpoczęciem każdej próby Pacjent jest informowany i może się przygotować. Każde zadanie ruchowe powtarzane jest 5-krotnie. Chód oraz bieg dobierane są indywidualnie pod kątem każdego pacjenta.

Umów wizytę.

Zadzwonimy, by ustalić dogodny termin.

    Scroll to Top