Loading

Akupunktura


Lekarz Joanna Czopek-Majewska jest lekarzem, akupunkturzystą i coachem.

Stosuje terapię za pomocą akupunktury, która niweluje ból, redukuje stres, poprawia funkcjonowanie narządów wewnętrznych oraz pomaga w wielu innych dolegliwościach.

Jako coach medyczny, wspiera w trudnym czasie choroby i rekonwalescencji. Szczególną uwagę zwraca na indywidualne podejście do pacjenta, starając się poznać nie tylko chorobę, ale przede wszystkim człowieka. 

Czym jest akupunktura?


akupunktura

Akupunktura jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia, uznaną i rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w ponad 100 wskazaniach. 

Poprzez nakłuwanie cienkimi igłami odpowiednich punktów akupunkturowych na ciele, mamy możliwość wpływania terapeutycznego na większość układów organizmu. Złagodzenie dolegliwości bólowych, redukcja napięcia mięśniowego, niwelowanie stresu, wpływ na jakość snu, ogólna poprawa samopoczucia i funkcjonowania – to tylko niektóre z efektów terapii.

Każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, a podstawą skutecznej terapii jest wnikliwa diagnoza przyczyny i charakteru dolegliwości. Zazwyczaj pierwsze efekty są widoczne już po kilku zabiegach; zależy to od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby, indywidualnej reakcji na leczenie oraz ogólnego stanu pacjenta.

Dla kogo jest akupunktura?


Akupunktura jest stosowana w wielu dolegliwościach, jako samodzielna metoda lub w połączeniu z innymi formami terapii, jak farmakoterapia, psychoterapia, fizjoterapia.

Jednym z najczęstszych wskazań do akupunktury są bóle różnego pochodzenia, zarówno ostre, jak i przewlekłe. Zabiegi akupunktury przynoszą znakomite efekty w niwelowaniu zmory współczesnych czasów – stresu i napięcia emocjonalnego. Wpływają na poprawę samopoczucia i ogólnego funkcjonowania organizmu, redukują wzmożone napięcie mięśniowe i poprawiają jakość snu.

Wskazania do zabiegów akupunktury według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Polskiego Towarzystwa Akupunktury (PTA):

✔ W dolegliwościach ortopedycznych;

✔ Chorobach układu pokarmowego;

✔ Dermatologii;

✔ Chorobach neurologicznych;

✔ W chorobach wewnętrznych;

✔ Chorobach reumatycznych;

✔ Chorobach dróg oddechowych;

✔ W psychiatrii i psychologii;

Zobacz więcej na:https://acm-akupunktura.pl/#akupunktura

Jak wygląda zabieg akupunktury?


Podstawą dobrze dobranej terapii za pomocą akupunktury, jest dogłębna diagnoza skierowana na przyczynę i charakter dolegliwości.

Pierwsza wizyta jest zwykle dłuższa – trwa około 45-60 min. Pierwszą część zajmuje wywiad i badanie pacjenta. Rozmawiamy nie tylko o dolegliwościach fizycznych, ale również o emocjach, które są nieodłącznym elementem naszego funkcjonowania i często odpowiadają za problemy zdrowotne, jak bezsenność, ból czy nadmierne napięcie mięśniowe. Jest również czas na zadawanie pytań terapeucie. Wyjaśnienie sposobu działania i przebiegu terapii, ewentualne oswojenie obawy przed igłą, rozmowa o emocjach, które nam towarzyszą – wszystko to pomaga pacjentowi w chorobie i wspiera proces leczenia. Druga część wizyty polega na wkłuciu igieł oraz pozostawieniu ich w ciele pacjenta na określony czas (zwykle 20-30 min).

Każdy kolejny zabieg jest poprzedzony rozmową i badaniem pacjenta. Sprawdzamy, co zmieniło się od ostatniego zabiegu oraz obserwujemy poprawę stanu zdrowia i samopoczucia od rozpoczęcia terapii.

Jak długo trwa terapia?


Czas trwania terapii oraz ilość i częstotliwość zabiegów są ustalane indywidualnie. Zależą głównie od charakteru i czasu trwania dolegliwości, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz od indywidualnej reakcji na leczenie i stosowania się do zaleceń terapeuty.

Najczęściej stosuje się cykl 10-12 zabiegów. W większości dolegliwości zabiegi powtarza się 1-2 razy w tygodniu, zmniejszając częstotliwość w miarę poprawy stanu zdrowia pacjenta. W chorobach przewlekłych może okazać się potrzebne powtórzenie cyklu zabiegów po upływie określonego czasu. W chorobach ostrych często wystarcza kilka zabiegów.

Zwykle pierwsze efekty leczenia są zauważalne już po 3-4 zabiegach, a w chorobach ostrych – nawet po pierwszym zabiegu.

CENNIK

TELEFON: 32 493 31 44

Umów wizytę.

Zadzwonimy, by ustalić dogodny termin.

    Scroll to Top