Jesteś tutaj

Profilaktyka

Powszechnie wiadomo, że siedzący tryb życia, który w dzisiejszych czasach większość z nas prowadzi, jest odpowiedzialny za wiele dolegliwości, między innymi w obrębie narządu ruchu. Szeroko promuje się więc aktywność fizyczną celem zapobiegania zmianom w organizmie wynikających z bezruchu. W tej wspaniałej inicjatywie zapomina się jednak często o jakości ruchu i zdrowotnych zagrożeniach wynikających z niewłaściwych wzorców ruchowych. Rekreacyjne uprawianie sportu również niesie za sobą ryzyko urazów, zwłaszcza gdy obciążenia wysiłkowe nałożone są na nieprzygotowany do nich organizm, technika wykonywanego ruchu jest wadliwa, a rodzaj aktywności niedopasowany do możliwości danej osoby.

Aby pomóc Państwu ustrzec się przed niekorzystnymi zjawiskami w aspekcie rekreacyjnej aktywności fizycznej, proponujemy szeroki program prewencyjny skierowany do wszystkich zainteresowanych, polegający zarówno na ofercie profilaktycznych sesji fizjoterapeutycznych, jak i bezpłatnych szkoleniach i wykładach tematycznych, organizowanych w naszym ośrodku. Sam ruch nie wystarczy, ważna jest także higiena tego ruchu, czyli systematyczna codzienna dbałość o jego jakość.

Chcemy podkreślić, że równie ważna jest profilaktyka wtórna - po zaistniałym urazie i zakończeniu leczenia warto utrzymywać swoją sprawność w zakresie podstawowej motoryki poprzez systematyczne ćwiczenia, cyklicznie modyfikowane przez terapeutę/ trenera przygotowania motorycznego w zależności od postępów treningów oraz celem uniknięcia przyzwyczajenia się organizmu do wysiłku na danym poziomie. Takie postępowanie zmniejsza ryzyko ponownego urazu lub nawrotu dolegliwości.

Do swojej oferty wprowadziliśmy dedykowane zajęcia grupowe:

  • CROSS-FIZJO – poniedziałki 19.00 Bieruń; zajęcia o charakterze ogólnousprawniającym
  • Bezpłatne treningi biegowe z Fizjoterapeutą – wtorki godz. 20:30, park Śląski – zbiórka przy stacji Kolejki Linowej od ul. Złotej (więcej informacji na facebooku)
  • Zajęcia dla seniorów – terminy ustalane z zainteresowanymi grupami osób
  • Trening funkcjonalny w zorganizowanych grupach kilku-osobowych – terminy indywidualnie dobierane;