Jesteś tutaj

Profilaktyka

Powszechnie wiadomo, że siedzący tryb życia, który w dzisiejszych czasach większość z nas prowadzi, jest odpowiedzialny za wiele dolegliwości, między innymi w obrębie narządu ruchu. Szeroko promuje się więc aktywność fizyczną celem zapobiegania zmianom w organizmie wynikających z bezruchu. W tej wspaniałej inicjatywie zapomina się jednak często o jakości ruchu i zdrowotnych zagrożeniach wynikających z niewłaściwych wzorców ruchowych. Rekreacyjne uprawianie sportu również niesie za sobą ryzyko urazów, zwłaszcza gdy obciążenia wysiłkowe nałożone są na nieprzygotowany do nich organizm, technika wykonywanego ruchu jest wadliwa, a rodzaj aktywności niedopasowany do możliwości danej osoby.

Aby pomóc Państwu ustrzec się przed niekorzystnymi zjawiskami w aspekcie rekreacyjnej aktywności fizycznej, proponujemy szeroki program prewencyjny skierowany do wszystkich zainteresowanych, polegający zarówno na ofercie profilaktycznych sesji fizjoterapeutycznych, jak i bezpłatnych szkoleniach i wykładach tematycznych, organizowanych w naszym ośrodku. Sam ruch nie wystarczy, ważna jest także higiena tego ruchu, czyli systematyczna codzienna dbałość o jego jakość.

Chcemy podkreślić, że równie ważna jest profilaktyka wtórna - po zaistniałym urazie i zakończeniu leczenia warto utrzymywać swoją sprawność w zakresie podstawowej motoryki poprzez systematyczne ćwiczenia, cyklicznie modyfikowane przez terapeutę/ trenera przygotowania motorycznego w zależności od postępów treningów oraz celem uniknięcia przyzwyczajenia się organizmu do wysiłku na danym poziomie. Takie postępowanie zmniejsza ryzyko ponownego urazu lub nawrotu dolegliwości.